یازده بیماری و عامل خرابی گیاهان آپارتمانی+درمان

مشکلات و بیماری های گیاهان آپارتمانی و راه های درمان آن ها:

۱- گل های کم و شاخ و برگ زیاد

 • علت: کود نیتروژنی زیاد
 • درمان: بیشتر گیاهان خانگی فقط یک بار در ماه به کود نیاز دارند و در ماه های سردتر این مقدار کمتر هم می شود و حتی ممکن است نیاز نداشته باشند. برای کوددهی برنامه ریزی داشته باشید و بیش از حد کود ندهید.

۲- برگ های سوخته

 • علت: نور مستقیم زیاد
 • درمان: گیاه را مقابل نور مستقیم آفتاب قرار ندهید و آنها را به جایی با نور غیرمستقیم منتقل کنید، برگ های آسیب دیده را هرس کرده و آبیاری عمیق و گهگاه را ادامه دهید تا ریشه بیشتر رشد کند. از کوددهی زیاد خودداری کنید، چرا که با این کار سوختگی گیاه را تشدید می کند.

۳- برگ های کوچک یا پژمرده شدن گیاه

 • علت: خاک زیاد خیس یا خشک است.
 • درمان:  یک برنامه آبیاری برای خودتان برنامه ریزی کنید که هر چند گاهی ولی عمیق باشد تا رشد ریشه افزایش یابد و از فاسد شدن ریشه جلوگیری شود. اگر به فاسد شدن ریشه شک دارید، گیاه را از گلدان درآورید و سیستم ریشه ها را بررسی کنید و ریشه های عفونی (نوک سیاه شده ریشه ها با پوسیدگی چسبناک) را قطع کنید و با مخلوط گلدانی استریل و یک گلدان جدید، جای گیاه را عوض کنید.

۴٫ زرد شدن نوک برگ ها و سپس قهوه شدن آنها:

کل برگ ممکن است بمیرد.

 • علت :  سیاه تاول
 • درمان: برگ های عفونی را ببرید. از اسپری کردن آب به برگ ها اجتناب کنید.

۵- ریشه های نرم قهوه ای و سیاه، گیاهان پژمرده

 • علت: فاسد شدن ریشه یا ساقه
 • درمان: از آبیاری زیاد پرهیز کنید. ریشه گیاه عفونی را حذف کنید، ریشه های فاسد شده را قطع کنید و با ترکیب گلدانی استریل و گلدان تمیزی، جای گیاه را عوض کنید.

۶٫ گیاهان کم پشت با گل های کم

 • علت: نور کم و ضعیف
 • درمان: بیشتر گیاهانی که داخل منزل نگهداری می شوند روزانه به ۱۴ ساعت نور آفتاب نیاز دارند.میزان نور لازم برای هر گیاهی که در منزل دارید را پیدا کنید و به مستقیم یا غیرمستقیم بودن نور یا نیاز به سایه هم توجه کنید.

۷٫ زرد شدن برگ ها

 • علت: آبیاری زیاد، رطوبت کم، زهکشی ضعیف خاک، دمای پایین یا کم بودن جای گلدان برای ریشه ها
 • درمان: اگر آب و هوا ناگهان تغییر کند ، گیاه را نزدیک بخاری نباید قرار دهید تا به تغییر ناگهانی محیط زیست واکنش بدهد. گلدان را چک کنید تا زهکشی مناسب و کافی داشته باشد و ریشه های گیاه در گلدان جای مناسبی داشته باشند.

۸- قهوه ای شدن نوک برگ ها

 • علت: کود یا آفت کش زیاد، خاک خشک، دمای پایین، هوای داغ، نمک انباشته یا فاسد شدن ریشه
 • درمان: گیاهان خانگی را حداکثر یک بار در ماه باید کود داد. گلدان ها را در سینی ها کم عمق پر از ماسه بگذارید و آنها را پر از آب کنید تا رطوبت اطراف گلدان افزایش یابد (گلدان باید روی ماسه و بالاتر از سطح آب قرار بگیرد). یک بار در ماه آب کافی در بالای خاک بریزید تا نمک اضافی از آن خارج شود.

۹٫ خال های روی برگ ها

 • علت: خال های برگی قارچی، خال های آبی
 • درمان: اگر گیاه شما عفونی شده است، باید آن را از گیاهان دیگر جدا کنید و برگ های عفونی را هرس کنید. برای پیشگیری از خال دار شدن باید تهویه هوا را بیشتر کنید یعنی فاصله بین گلدان ها را افزایش دهید و مواظب باشید که هنگام آبیاری، آب روی برگ ها نریزد

 

۱۰٫ رشد قارچ پودری سفید روی شاخ و برگ ها

 • علت: کپک پودری
 • درمان: تهویه هوای اطراف گلدان را بیشتر کنید و شاخ و برگ عفونی را قطع کنید.

۱۱٫ رشد نکردن و از ریخت افتادن گیاه

 • علت: کپک بوتریتیس
 • درمان: گیاه بیمار را ایزوله کنید و قسمت های عفونی را هرس کنید . تهویه هوا در اطراف گلدان را با افزایش فاصله بین گلدان ها، بیشتر کنید.

0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X